Vrijwilligers gezocht Antwerpen!

Sportpret is constant op zoek om haar team van vrijwilligers uit te breiden.
Hieronder vindt u de verschillende gezochte profielen voor onze werking.

Sportlesgever Sportpret Na School
Sportlesgever sportdagen paas- en zomervakantie
Sportlesgever sportdagen paas- en zomervakantie (stagair)
Kleuterjuf/meester sportdagen paas- en zomervakantie
Monitor sportdagen paas- en zomervakantie

Bij interesse neem gerust contact op via info@vzwsportpret.be

***

Sportlesgever Sportpret Na School

Taak: U organiseert zelfstandig een uurtje naschools sporten. U beoefent een sport waarin u enkele initiatielessen wil geven. U bent als enige begeleider verantwoordelijk voor een groep van max 15 deelnemers tussen de 6 en de 8 jaar oud. Daarnaast zorgt u ook voor een vlot begin en afsluit van het sportuurtje.

Vereisten: U bezit een diploma als leerkracht (LO) of hebt een sportspecifiek diploma (minimum initiator). Ervaring is zeker noodzakelijk. U bent bereid een attest van goed gedrag en zeden aan te tonen.

Tijd: U geeft zelf aan welke periode(s) u in het schooljaar beschikbaar bent.
Het sportmoment vindt plaats van 15:30u. tot 16:30u. Aanwezig vanaf 15:15 en afsluit omstreeks 16:40u.
Sportpret zoekt lesgevers voor volgende periodes:
Na de zomervakantie – tot aan de herfstvakantie
Na de herfstvakantie – tot aan de kerstvakantie
Na de kerstvakantie – tot aan de krokusvakantie
Na de krokusvakantie – tot aan de paasvakantie
Na de paasvakantie – tot aan hemelvaart
Na hemelvaart – tot aan de zomervakantie

Vergoeding: U wordt per lesmoment vergoed met €15.

Locatie: Borgerhout.

***

Sportlesgever sportdagen paas- en zomervakantie

Taak: U organiseert zelfstandig een uurtje sport voor een groep van 8-15 kinderen tussen de 6 en de 9 jaar oud. Het niveau is gelijk aan een initiatie niveau. Tijdens een sportdag organiseert u tweemaal hetzelfde sportuurtje.
Daarnaast werkt u samen met andere lesgevers/begeleiders tijdens de kennismakingsspelletjes en het slotspel.De sport die u geeft is volledig vrij te kiezen. Aan de hand van de sport(en) die u wenst te geven wordt u ingepland op een sportdag.

Vereisten: U bent liefst in het bezit van een diploma (initiator of hoger)/of veel ervaring in de sporttak die u wil geven of bezit een diploma als leerkracht (LO). U bent bereid een attest van goed gedrag en zeden aan te tonen.

Tijd: U geeft zelf aan welke periodes/dagen u in de vakanties beschikbaar bent en hoeveel dagen u wil komen lesgeven. Dit kan al vanaf 1 dag, maar meerdere dagen is ook zeker mogelijk!
De sportdagen starten om 13:00u. en eindigen rond 16:30u. Van de sportlesgevers wordt verwacht een uurtje vroeger aanwezig te zijn en een half uur langer te blijven. (klaarzetten en opruimen van het materiaal)

Vergoeding: Er wordt gewerkt met een standaard vrijwilligersvergoeding.

Locatie: Antwerpen, Buurtsporthal Park Spoor Noord

***

Sportlesgever sportdagen paas- en zomervakantie (stagair(e))

Taak: U organiseert zelfstandig een uurtje sport voor een groep van 8-15 kinderen tussen de 6 en de 9 jaar oud. Het niveau is gelijk aan een initiatie niveau. Tijdens de sportactiviteit is er niet continu een andere begeleider aanwezig bij uw sport en dient u dus ook zelfstandig te kunnen werken.
Tijdens een sportdag organiseert u tweemaal hetzelfde sportuurtje.
Daarnaast werkt u samen met andere lesgevers/begeleiders tijdens de kennismakingsspelletjes en het slotspel.De sport die u geeft is volledig vrij te kiezen. Aan de hand van de sport(en) die u wenst te geven wordt u ingepland op één van onze sportdagen.

Vereisten: U volgt een sportopleiding of een leerkrachtenopleiding. U bent bereid een attest van goed gedrag en zeden aan te tonen.

Tijd: U geeft zelf aan welke periodes/dagen u in de vakanties beschikbaar bent en hoeveel dagen u wil komen lesgeven. Dit kan al vanaf 1 dag maar meerdere dagen is ook mogelijk.
De sportdagen starten om 13:00u. en eindigen rond 16:30u. Van de sportlesgevers wordt verwacht een uurtje vroeger aanwezig te zijn en een half uur langer te blijven. (klaarzetten en opruimen van het materiaal)

Vergoeding: Er wordt gewerkt met een vergoeding gelijkgesteld aan dat van monitor.

Locatie: Antwerpen, Buurtsporthal Park Spoor Noord

***

Kleuterjuf/meester sportdagen paas- en zomervakantie

Taak: U organiseert zelfstandig een namiddag vullend sportprogramma voor een groep van 15-20 kleuters tussen de 3 en de 5 jaar oud. Er is een extra monitor aanwezig ter ondersteuning.
Daarnaast werkt u samen met andere lesgevers/begeleiders tijdens de kennismakingsspelletjes en het slotspel. Het programma dat u geeft is in overleg te bepalen.

Vereisten: U bezit een diploma als leerkracht (LO). Of u bent 3de jaars student in een lerarenopleiding. U bent bereid een attest van goed gedrag en zeden aan te tonen.

Tijd: U geeft zelf aan welke periodes/dagen u in de vakanties beschikbaar bent en hoeveel dagen u wil komen lesgeven. Dit kan al vanaf 1 dag maar meerdere dagen is ook zeker mogelijk!
De sportdagen starten om 13:00u. en eindigen rond 16:30u. Van de kleuterjuf/meester wordt verwacht een uurtje vroeger aanwezig te zijn en een half uur langer te blijven. (klaarzetten en opruimen van het materiaal)

Vergoeding: Er wordt gewerkt met een standaard vrijwilligersvergoeding.

Locatie: Antwerpen, Buurtsporthal Park Spoor Noord

***

Monitor sportdagen paas- en zomervakantie

Taak: U bent actief als extra begeleider bij kleutersport voor een groep van 15-20 kleuters tussen de 3 en de 5 jaar oud. Er wordt geen voorbereiding verwacht van u.
Daarnaast werkt u samen met andere lesgevers/begeleiders tijdens de kennismakingsspelletjes en het slotspel.

Vereisten: U bezit een monitordiploma of bent student (kleuter)onderwijs. U bent bereid een attest van goed gedrag en zeden aan te tonen.

Tijd: U geeft zelf aan welke periodes/dagen u in de vakanties beschikbaar bent en hoeveel dagen u wil komen lesgeven. Dit kan al vanaf 1 dag maar meerdere dagen is ook zeker mogelijk!
De sportdagen starten om 13:00u. en eindigen rond 16:30u. Van de monitor wordt verwacht stipt aanwezig te zijn bij de aanvang van de sportdag en kan om 16:30 samen vertrekken met de deelnemers.

Vergoeding: Er wordt gewerkt met een vergoeding voor monitoren.

Locatie: Antwerpen, Buurtsporthal Park Spoor Noord

***