Nieuw! Sportpretdagen in opvangcentrum Arendonk

Tijdens de herfstvakantie organiseert Sportpret 3 Sportpretdagen in het opvangcentrum in Arendonk.

Waarom organiseren we daar activiteiten? Omdat we vinden dat elk kind rechten heeft! Spelen en plezier maken is één van de kinderrechten waar wij ons voor willen inzetten, voor de volle 100%! Ook wanneer dit minder vanzelfsprekend is, moeten we hier naar streven.

Uiteraard kunnen we dit enkel dankzij jullie steun, bedankt daarvoor.

Internationale dag van de armoedeproblematiek

Op woensdag 17 oktober 2018 is het internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Er wordt vanuit allerlei organisaties aandacht gevraagd voor de armoedeproblematiek. Zowel het beleid als de middenveld organisaties als u kunnen een verschil betekenen. Grote en kleine acties kunnen een oplossing bieden. In België loopt 20% van de bevolking kans om in armoede te belanden, dit is een veel te groot cijfer dat dringend naar beneden moet. Dat lukt niet met 1 maatregel, of wat extra geld, maar vraagt een goede samenwerking tussen beleid en organisaties, versterkend werken, tools en vaardigheden aanreiken, en zoveel meer! Hopelijk kunnen we het in de toekomst enkel maar beter doen, samen?

!Nieuw! Uitbreiding naar Oost-Vlaanderen, nieuwe projectmedewerker!

Door een nieuwe samenwerking met Cronos heeft Sportpret de mogelijkheid om verder uit te breiden! Cronos stelt een werknemer deeltijds (2 dagen/week) ter beschikking die het aanbod in Oost-Vlaanderen gaat uitwerken. Nancy Scherlynck start 1 oktober en blijft minstens tot april 2019 actief! We hopen op een zeer productieve samenwerking! Op deze manier probeert Sportpret in te zetten op haar lange termijndoelen om overal in Vlaanderen activiteiten te organiseren. De eerste stap is het verkennen van nieuwe steden en contacten leggen met lokale organisaties.