Internationale dag van de armoedeproblematiek

Op woensdag 17 oktober 2018 is het internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Er wordt vanuit allerlei organisaties aandacht gevraagd voor de armoedeproblematiek. Zowel het beleid als de middenveld organisaties als u kunnen een verschil betekenen. Grote en kleine acties kunnen een oplossing bieden. In België loopt 20% van de bevolking kans om in armoede te belanden, dit is een veel te groot cijfer dat dringend naar beneden moet. Dat lukt niet met 1 maatregel, of wat extra geld, maar vraagt een goede samenwerking tussen beleid en organisaties, versterkend werken, tools en vaardigheden aanreiken, en zoveel meer! Hopelijk kunnen we het in de toekomst enkel maar beter doen, samen?