2018, wat een jaar!

TROTS, zo kan je best mijn gevoel omschrijven na een geweldig werkingsjaar 2018! Ik had nooit kunnen denken om na bijna 3 jaar zo ver te staan met Sportpret en letterlijk honderden kinderen te helpen met zinvolle vrijetijdsbesteding. Het totaal aantal deelnames is nog niet helemaal uitgerekend maar zal ergens boven de 2500 deelnames liggen. 2500 keer dat een kind een glimlach op zijn gezicht had, wat geeft er meer voldoening?

2500 keer dat een kind een glimlach op zijn gezicht had, wat geeft er meer voldoening?

U heeft waarschijnlijk onze groei gevolgd, van dichtbij of van iets verder, maar wat hebben we nu juist in 2018 allemaal gerealiseerd? Om te beginnen het goede nieuws dat we vanaf maart onze eerste projectmedewerker konden aanwerven dankzij de steun van Stadsmakers Antwerpen. Amy heeft de afgelopen maanden haar meerwaarde voor Sportpret bewezen, we konden meer activiteiten organiseren en kunnen beter samenwerken met onze samenwerkingspartners. Verder zijn onze belangrijkste projecten gegroeid.

 

Onze Sportpretdagen die de aanleiding waren om Sportpret op te starten blijven verder groeien, in de paasvakantie en zomervakantie waren in Antwerpen de Sportpretdagen een groot succes! We hebben maar liefst 28 Sportpretdagen georganiseerd in Antwerpen met 820 deelnames. Nieuw dit jaar was Sportpret meets STERKkamp en Boards & Sports, Sportpretdagen met een speciaal accent. Bij Sportpret meets STERKkamp hebben we samen met STERKkamp naast sport en spel ook workshops georganiseerd rond eigenwaarde, respect en omgaan met elkaar. Bij Boards & Sports proberen we iets oudere kinderen (tussen 9 en 12 jaar) te bereiken en bieden we naast sport ook skateboard- en stepinitiaties aan. In Turnhout hebben we in de zomervakantie 10 Sportpretdagen georganiseerd met in totaal 190 deelnames.

Bij Sportpret Na School, ons tweede opgestarte project in 2016, zien we een verdere groei. We zijn actief in drie verschillende scholen (Antwerpen Noord, Borgerhout en Turnhout) waarbij de focus ligt om vooral de meest kwetsbare kinderen in die school te bereiken.

Daarnaast waren er ook enkele nieuwe activiteiten, zo hebben we in mei twee kleutersportdagen georganiseerd voor bijna 200 deelnemers in een school in Antwerpen en hebben we een groot Springfeest georganiseerd in Turnhout voor bijna 400 kinderen.

Ook het sinterklaasfeest was dit jaar weer een groot succes waarbij we 650 deelnemers hebben blij gemaakt.

In oktober hebben we een overeenkomst afgesloten met Cronos, zij stellen een medewerker (Nancy) twee dagen per week beschikbaar om Sportpret op te starten in Oost-Vlaanderen. Onze eerste focus ligt op Sint-Niklaas, maar we zijn ambitieus! We willen graag in elke centrumstad kinderen ondersteunen met zinvolle vrijetijdsbesteding, daarvoor zijn we continu op zoek naar extra mogelijkheden. Hopelijk kunnen we binnenkort nog meer goed nieuws melden!

Alle acties die ons steunen, op welke manier dan ook, zorgen ervoor dat we samen kunnen bouwen aan een betere toekomst voor vele kinderen.

Tenslotte ben ik ook enkele keren overdonderd geweest in 2018, Kevin en Wim die meer dan 1700 euro hebben ingezameld met hun deelname aan een triatlon, de tientallen jonge vrijwilligers die zich inzetten om samen met mij zoveel mogelijk kinderen de tijd van hun leven te geven en uiteraard onze Sportmeters en Sportpeters die ons het vertrouwen geven met hun maandelijkse steun. Zij zorgen voor een vaste inkomstenbron, wat meer dan noodzakelijk is om onze organisatie te kunnen organiseren. Alle acties die ons steunen, op welke manier dan ook, zorgen ervoor dat we samen kunnen bouwen aan een betere toekomst voor vele kinderen.

Bedankt voor uw steun het afgelopen jaar!

Personeelssubsidie van Stadsmakers

Na enkele maanden in spanning af te wachten hebben we vandaag het goede nieuws gekregen dat Sportpret opnieuw kan rekenen op personeelssubsidie vanuit Stadsmakers (stad Antwerpen) om onze werking verder te zetten.

De jury stelt het als volgt:

De adviescommissie merkt op dat de organisatie het voorbije jaar een stevige basis heeft opgebouwd in
Antwerpen. Ze ziet een waardevol project met een relevante werking die goed ingebed is in het werkveld. De vereniging zet zich in voor een grote groep kwetsbare kinderen en jongeren om hen zo een laagdrempelige en zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden in vakantieperiodes.

Zo kunnen we ons aanbod in Antwerpen verder organiseren en uitbreiden. In 2019 plannen we meer dan 45 Sportpretdagen in Antwerpen Noord en Antwerpen Kiel, goed voor meer dan 1250 deelnames!

Dankzij de financiële ondersteuning van enkele rotaryclubs en sponsors kunnen we onze personeelsuren nog uitbreiden om ook het aanbod in Turnhout te organiseren.

Voor Oost-Vlaanderen kunnen we rekenen op onze parner Cronos voor de middelen van onze projectmedewerker daar.

We willen heel duidelijk stellen dat de loonkosten voor onze projectwerkers volledig door subsidies of sponsors gedekt worden en er dus geen giften/inzamelingen gaan naar loonkost!

Uiteraard kunnen we niets organiseren als we geen financiële middelen of vrijwilligers hebben, daarom zijn jullie steeds zeer belangrijk om Sportpret tot een succes te maken!

Sinterklaasfeest

Op zaterdag 1 december heeft Sportpret in samenwerking met Moeders voor Moeders een groot Sinterklaasfeest georganiseerd voor 750 kinderen. Moeders voor Moeders voorzag samen met de Sint voor elk kind een geweldig cadeaupakket en Sportpret stond in voor de leuke animatie tijdens het wachten.

Zo was er een Sintenkermis met volgende kramen: pakjes in de schoorsteen werpen, om ter hoogste pakjes stapelen, sintenmemory, zaklopen en een eigen sint of pietenmasker knutselen! Daarnaast kon iedereen ook op de gekke fietsen fietsen waarmee de pieten waren aangekomen en was er een leuke draaimolen voor de kleinere kindjes.

Het was een geweldige dag waarbij alle kindjes met een grote glimlach terug naar huis vertrokken zijn. We willen graag Moeders voor Moeders bedanken voor de fijne samenwerking, onze TOPvrijwilligers om zich die dag in te zetten en Stadsmakers voor de financiële ondersteuning.

Er was ook pers aanwezig op dit geweldige feest:

Naast ATV hebben we ook een leuke vermelding gekregen in HLN.