3290 deelnames in 2018!

Het bleek al uit onze nabeschouwing van 2018 (die u hier kan lezen), 2018 was een geweldig jaar voor Sportpret. We bestaan bijna 3 jaar en hebben een enorme groei doorgemaakt. We hebben in 2018 opnieuw zeer veel kinderen laten spelen en sporten. In 2017 zaten we aan 1157 deelnames, nu bijna het drievoudige! Hiervoor willen we al onze TOPvrijwilligers bedanken en natuurlijk al onze donateurs en sponsors!

Waar staan die 3290 deelnames nu voor?

1010 deelnames komen van onze Sportpretdagen in Antwerpen en Turnhout, verspreid over 38 dagen in de paas- en zomervakantie. (Tegenover 28 dagen in 2017)
1067 deelnames komen van de lessenreeksen Sportpret Na School in Antwerpen, Borgerhout en Turnhout. Maar liefst 62 lesmomenten zijn er in 2018 georganiseerd! (Tegenover 24 lesmomenten in 2017)
1213 deelnames komen van andere activiteiten; ons Springfeest in Turnhout, kleutersportdagen, het activiteitenaanbod in het opvangcentrum in Arendonk en het gigantische sinterklaasfeest in Borgerhout.

En de toekomst?

Voor 2019 willen we graag nog verder groeien en nog meer kinderen in kwetsbare situaties bereiken en hen een leuke tijd bezorgen. Hierover later meer!