Een terugblik naar 2018

2018 was zoals je reeds weet een zeer succesvol jaar. (Je kan hier onze terugblik terugvinden.) Elk jaar bieden we iedereen ook een inkijk in onze inkomsten en uitgaven. Het is namelijk onder andere door jullie giften dat Sportpret activiteiten kan blijven organiseren!

Inkomsten

Hierboven staan alle inkomsten die we in 2018 binnenkregen vermeld. 35% van de inkomsten kwam van inzamelacties, losse giften,.. Ook de Warmste Week was in 2017 zeer succesvol! We ontvingen in januari 2018 de opbrengsten hiervan, goed voor 29% van onze inkomsten. Verder zijn natuurlijk ook onze subsidies belangrijk. Stad Antwerpen zorgde voor 23% van onze inkomsten. Hier zit onder andere de personeelssubsidie in die we krijgen en enkele activiteitensubsidies. Ook de Nationale Loterij en stad Turnhout gaven ons een subsidie voor onze activiteiten te organiseren. Onze Sportmeters en -peters zorgen voor 2% van de inkomsten.

Vereenvoudigd kunnen we stellen dat 68% van onze inkomsten van giften en inzamelacties komt en 31% van subsidies komt. De laatste percent is sponsoring. Jullie steun is dus heel belangrijk voor onze organisatie!

Uitgaven

Onze grootste uitgave is onze projectmedewerker, een uitgave die volledig gesubsidieerd is! Verder zijn er natuurlijk onze activiteiten die een groot deel van onze uitgaven vertegenwoordigen. Onze Sportpretdagen zijn goed voor 30% van de uitgaven, Sportpret Na School is goed voor 4% van onze uitgaven, ons Sintfeest is ook goed voor 4%. De eerste editie van ons springfeest is goed voor 3% van onze uitgaven en ten slotte 1% voor onze activiteiten in het opvangcentrum in Arendonk. Verder hebben we onze promotiekosten die we maximaal op 10% van ons budget budgetteren, en in 2018 uitkwam op 9%. In dit promo budget zit onder andere het zoeken van nieuwe vrijwilligers, het promoten van onze organisatie in het algemeen, acties die we organiseren om op ATV te komen enzoverder. Promotie is noodzakelijk om onze werking bekend te maken, zonder dat jullie ons kennen kunnen jullie ons ook niet steunen. Verder zijn er de algemene kosten; de huur van onze opslagplaats voor sportmateriaal, aankoop van algemeen materiaal, investering in opslagmateriaal (rekken en opbergbakken),.. Ook hebben we ons aanbod sportmateriaal licht uitgebreid met 5% van onze uitgaven, deels ter vervanging van kapot materiaal en deels aankoop van nieuw materiaal om ook nieuwe en leuke sportlessen te voorzien. Het verzekeren van al onze activiteiten en vrijwilligers is goed voor 3% van de uitgaven en tenslotte is er onze vrijwilligerswerking en de ontwikkeling van het spelpakket “Spelen rond gezonde voeding” die beide 1% van onze uitgaven vertegenwoordigen. Dit spelpakket gaat overigens in 2019 voor extra inkomsten zorgen door de verkoop hiervan.

We kunnen onze uitgaven dus opdelen in drie grote blokken, onze activiteiten met een aandeel van 42%, onze projectmedewerker met een aandeel van 31% en de overige kosten goed voor 27%.

Jaarverslag

Momenteel zijn we er nog volop bezig met het afwerken van ons jaarverslag maar dit kan u binnenkort ook terugvinden op onze site! Benieuwd naar onze vorige jaarverslagen? Die vindt u hier terug.