Een nieuwe stap voor Sportpret: Sportpretconsulent gestart!

Sinds 1 oktober is het zover! Onze allereerste Sportpretconsulent is gestart. Wat is net de bedoeling? En welke impact willen we realiseren? Lees er alles over in dit nieuwsbericht.

Project: Sportpretconsulent

Met het project Sportpretconsulent willen we de laatste stap naar vrije tijd makkelijker maken. Sportpret zet sinds het begin in op laagdrempelige, gratis sport en spel activiteiten. Deze activiteiten zijn quasi altijd tijdelijk, enkele Sportpretdagen tijdens de schoolvakantie, een lessenreeks van 6 lessen, eenmalige activiteiten,.. Dat is een heel bewuste keuze. We willen kinderen en gezinnen in armoede een eerste kleine stap laten zetten. Gezinnen die nog geen enkele ervaring hebben met jeugdwerk of sportclubs ineens toeleiden naar een wekelijks aanbod is heel moeilijk. Daarom geloven we bij Sportpret sterk in onze methodiek waarbij we kinderen (maar even goed de ouders) warm maken voor die grote stap te zetten naar een wekelijkse activiteit door laagdrempelige activiteiten te organiseren. Zo ervaren ze een eerste succesbeleving en ervaren ze zelf wat het juist inhoud. Zo ontdekken kinderen het plezier van buitenschoolse activiteiten en zien ook ouders dat ze op een relatief eenvoudige manier hun kind een leuke tijd kunnen geven. Dat is de eerste, en broodnodige stap, vooraleer we gezinnen kunnen toeleiden naar een wekelijks aanbod.

Nu, bijna 5 jaar verder, zijn onze losse activiteiten zeer succesvol en organiseren we onze activiteiten in verschillende steden in Vlaanderen en Brussel. Dringend tijd om dus ook te starten met onze laatste schakel, kinderen effectief inschrijven in sportclubs, jeugdbewegingen,.. Uiteraard waren we hier altijd al mee bezig, maar dan verliep dit via externen, de vrijetijdsdienst van de stad, andere armoedeorganisaties,.. Dit zorgt voor een extra drempel en deze partners kunnen ook niet al onze deelnemers begeleiden.

Naast mooie plannen moet er uiteraard ook budget zijn. Een professionele medewerker aanwerven die de nodige kennis bezit om zo’n project op te starten kost nu eenmaal geld. Personeelskosten betalen we niet met giften, enkel met subsidies en sponsors. Daarmee maken we het onszelf moeilijk, maar dit houdt ons ook scherp. We moeten namelijk streng toezien hoe we deze beperkte middelen zinvol inzetten. Na een lange zoektocht hebben we een private anonieme sponsor gevonden die het project genegen is, en een halftijdse Sportpretconsulent financiert.

Najat

Misschien herinnert u onze vacature nog wel, ‘Gezocht: Sportpretconsulent’, die we eind augustus verspreidde. Uit de sollicitanten kozen we Najat als onze nieuwe Sportpretconsulent. Met meer dan 8 jaar ervaring bij de dienst vrijetijdsbemiddelaars bij buurtsport Antwerpen, de geschikte kandidaat om dit nieuwe project bij Sportpret tot een goed einde te brengen.

Sinds 1 oktober is Najat gestart en zijn we momenteel volop bezig met heel het werkingsproces uit te denken. Ook de eerste begeleidingen worden deze week reeds opgestart. Om Najat te ondersteunen kan ze, naast de steun van onze andere medewerkers, ook rekenen op 2 stagestudenten die vol enthousiasme mee dit nieuwe project gaan opstarten.

Impact?

Wat willen we nu bereiken met dit project? Heel concreet stellen we onszelf de doelstelling om op 12 maanden minstens 100 unieke kinderen te begeleiden waarvan minstens 75 kinderen ook effectief inschrijven en regelmatig deelnemen aan het aanbod waarvoor ze inschrijven.

Dit streven we na door een intensieve opvolging te realiseren waarbij er verschillende contactmomenten zijn tussen onze Sportpretconsulent en het gezin. Zo zetten we maximaal in op een duurzame vrijetijdsbesteding.

Maak mee het verschil