Contact sportmeters en sportpeters

Gelieve onderstaande gegevens in te vullen:

U dient de domiciliëring zelf uit te voeren bij uw bankinstelling.

Bedankt voor uw steun als sportmeter of sportpeter!
Uw kan uw maandelijkse storting uitvoeren op

BE57 7440 6599 3335

Met als mededeling: Sportmeter of Sportpeter