Fiscale attesten

Sportpret heeft sinds 2020 toestemming ontvangen om fiscale attesten uit te reiken. Dit betekent dat alle giften die ontvangen zijn vanaf 01/01/2020 een fiscaal attest zullen bezorgd krijgen als het bedrag op jaarbasis boven de 40 euro ligt.

Het fiscale voordeel loopt hoog op! U krijgt tot 45% van het bedrag terug via uw belastingaangifte. Stel u doneert 40 euro, dan krijgt u via uw belastingaangifte €18 terug. Zo kost het u uiteindelijk maar 22 euro.

Er zijn twee methoden om het fiscale attest te ontvangen.

 1. Automatisch in uw digitale aangifte, doordat u aan ons uw persoonlijke gegevens en rijksregisternummer bezorgt, komt het fiscale attest automatisch mee in uw aangifte.
 2. Op papier, indien we niet over voldoende gegevens beschikken verzenden we het fiscale attest naar het opgegeven adres (indien we dit hebben doorgekregen). U kan het dan zelf toevoegen aan uw belastingaangifte.

Om fiscale attesten te kunnen bezorgen dienen we dus over voldoende persoonlijke gegevens te beschikken. Vul daarom zeker bij de online donatie alle velden correct in. Doet u uw gift liever via een overschrijving? Vul dan als mededeling uw rijksregisternummer toe om het fiscaal attest automatisch te kunnen toekennen.

Indien u gegevens bent vergeten door te geven kan u dit hieronder verzenden.

  Uw gegevens worden conform de privacyrichtlijnen verwerkt en enkel gedeeld met de FOD Financiën om uw fiscaal attest rechtstreeks op uw belastingaangifte toe te voegen.

  Meer informatie vindt u steeds op de website van de overheid: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften

  FAQ (Frequently Asked Questions)

  Ik ben Sportpretmeter/Sportpretpeter en doneer elke maand een klein bedrag. Kom ik in aanmerking voor het fiscale attest?

  JA! Op het einde van het jaar worden alle giften opgeteld die ontvangen zijn per donateur. Indien u bijvoorbeeld elke maand €5 overmaakt aan Sportpret heeft u op jaarbasis €60 gedoneerd en ontvangt u voor dit bedrag een fiscaal attest.

  Hoeveel belastingvoordeel ontvang ik?

  U krijgt een voordeel ter waarde van 45% van het gedoneerde bedrag. Hieronder vindt u enkele bedragen terug en het bedrag dat u terugbetaald krijgt via uw belastingaangifte.

  Bedrag donatie (totaal op jaarbasis)Bedrag dat u terugtrekt (45%)
  €40 (minimum voor fiscaal attest)€18
  €60€27
  €100€45
  €250€112,5
  €500€225

  Krijg ik sowieso het belastingvoordeel?

  Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

  • ofwel 10% van het totale netto- inkomen
  • ofwel 392.200 euro (aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019)

  U moet altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in uw aangifte vermelden. De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.

  Wanneer heb ik geen of maar gedeeltelijk recht op een belastingvermindering?

  Het bedrag van uw belasting is nul

  Als het bedrag van uw belasting nul is (omdat u geen of weinig inkomsten heeft), heeft u geen recht op een belastingvermindering.

  Het bedrag van uw belasting is lager dan het bedrag van de vermindering

  Als het bedrag van uw belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat uw inkomsten en dus ook het bedrag van uw belasting erg laag zijn) heeft u slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van uw belasting.

  Het bedrag van uw giften overschrijdt bepaalde grenzen

  Maximum 392.200 euro (aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019).