Memorandum sociaal-sportieve praktijken

Sportpret ondertekent mee het memorandum van sociaal-sportieve praktijken. Organisaties zoals Sportpret die zich inzetten om kinderen die opgroeien in armoede meer te bieden dan enkel een sportclub, opereren zonder een duidelijk (ondersteunend) kader. Door beleidstakoverschrijdend te werken is er geen duidelijk subsidiërend kader of beleid.

We doen in het memorandum 5 aanbevelingen, om de ondersteuning voor sociaal-sportieve praktijken te vergroten.

  1. Erkenning voor onze sportieve en sociale identiteit.
  2. Het opstarten van een belangenbehartiger voor sociaal-sportieve praktijken.
  3. Betere ondersteuning voor beroepskrachten actief in deze sector.
  4. Er is nood aan meer sociale accenten in het opleidingsaanbod (Vlaamse Trainerschool, Hogescholen, …)
  5. Meer ruimte voor specifiek onderzoek.

Lees het volledige memorandum hier: http://sociaalsportief.be