Samenwerkingspartners

(Hoge)scholen

Karel de Grote Hogeschool Thomas More Hogeschool Artesis Plantijn Hogeschool
Mariagaarde Instituut

Armoedeorganisaties

Moeders voor Moeders Filet Divers Recht-Op
Domo Samik (CAW) Sociale kruidenier Kiel
T'ANtWOORD OCMW Turnhout