Sportpret Leuven

Leuven was de zesde stad waar Sportpret een aanbod heeft opgestart. Ook in Leuven heerst er kinderarmoede, die zelfs elk jaar toeneemt. De kansarmoede-index van Kind en Gezin steeg van 10,5% in 2008 naar 20,2% in 2016*. Bijna een verdubbeling! Door het aanbieden van laagdrempelige spel- en knutselactiviteiten willen we kinderen in kansarmoede die in Groot Leuven wonen de kans geven om eens te proeven van een tof vrijetijdsaanbod. Bij wijze van kennismaking is Sportpret gestart met een interactieve workshop rond gezonde voeding in De Ruimtevaart en de Pastoor De Clerckschool in Herent. Nadien organiseerde Sportpret afwisselend een knutselnamiddag of sportactiviteit.

Wat organiseerden we al in Leuven?

We boden een reeks van vijf spel- en knutselnamiddagen aan in De Ruimtevaart en drie namiddagen in de Pastoor De Clerckschool in Herent.  Tijdens de zomermaanden worden Sportpretdagen georganiseerd voor de kansarme kinderen en jongeren die op het woonwagenterrein wonen in de Dijledreef.

Sportpretdagen

We plannen zo snel als mogelijk ook Sportpretdagen in Leuven. Later meer hierover!

Knutsel- en sportnamiddag

De Ruimtevaart organiseert een gezinswerking onder de naam ‘Wijland’, waarbij kinderen, ouders en begeleiders op een veilige manier samen spelen en iets moois creëren. Ouders in armoede hebben vaak veel aan hun hoofd. Door enkele uurtjes samen te spelen met hun kind(eren) kunnen ze hun zorgen even aan de kant zetten en rustig genieten van elkaar. In het voorjaar van 2020 mocht Sportpret op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur knutsel- en sportactiviteiten organiseren voor de gezinnen van Wijland.

Spelnamiddag

Op het woonwagenterrein in Leuven wonen heel wat kinderen en jongeren die zich niet kunnen inschrijven bij dure sportclubs. Ook tijdens de vakanties vervelen deze kinderen zich door gebrek aan activiteiten. Daar wilden we iets aan doen. Daarom besloten we tijdens de paasvakantie Sportpretdagen te organiseren op het woonwagenterrein. Door de corona-uitbraak werden die echter verschoven naar de zomer. In de maand juli zullen we gedurende twee weken dagelijks twee uurtjes een aanbod voorzien van sport en spel.

*https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/gemeente-en-stadsmonitor/files/stadsmonitor_pub_h9_armoede.pdf