Sportpret na school

Wat?

Met het project Sportpret Na School doelt Sportpret op kinderen die naschools geen of te weinig sport beoefenen omdat dit financieel niet mogelijk is. Sportpret organiseert daarvoor wekelijks 1 uurtje sport vlak na schooltijd waarbij een gevarieerd sportaanbod de lessen vult. De bedoeling is om zo deze kinderen toch te laten bewegen en kennis te laten maken met tal van verschillende sporten. Hierdoor komen ze misschien in aanraking met een sport die hun sterk bevalt en kunnen ze mits ondersteuning deelnemen in een club in de buurt.

sportpret-na-school

Het doel van deze lessen is om drempelverlagend te werken en kinderen te bereiken die door andere initiatieven niet worden aangesproken. Dit doet Sportpret op tal van manieren, de eerste en belangrijkste drempel is het financiële aspect, daarom is deelnemen volledig gratis! Sportpret wordt hierin gesteund door de rechten van het kind dat zegt dat spel en ontspanning een basisrecht is voor alle kinderen. Door ons te focussen op scholen in wijken waar de armoedecijfers hoog liggen, bereiken we automatisch sneller de doelgroep die we voor ogen hebben. Desalniettemin zijn onze sportlessen openbaar voor elk kind, dat in de school waar we mee samenwerken, les volgt. Hierdoor houden we de groep heterogeen en vermijden we dat deze kinderen gepest kunnen worden. Doordat het sportmoment doorgaat in de school zelf, werken we weer een drempel weg. Ouders en kinderen kennen de locatie en kunnen er de weg naartoe vinden. Daarnaast verkiezen we een lesgever die ook actief is in de school waardoor dit weer drempelverlagend kan werken. Ouders die de lesgever kennen vanuit de schoolcontext gaan sneller overtuigd zijn om hun kind naar de sportmomenten te laten gaan.

Een secundair doel is om op deze manier de kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt immers dat kinderen die voldoende bewegen en motorisch uitgedaagd worden beter presteren op school op alle vlakken! Aangezien kinderen in armoede soms problemen hebben met hun studies kan dit enkel maar een positieve stap zijn om dit te verbeteren. Onderwijs is namelijk een handig hulpmiddel om generatiearmoede te doorbreken.

Elke deelnemer krijgt een T-shirt van Sportpret bij het begin van een lessenreeks. Daarnaast krijgt elk kind ook telkens een stuk fruit en water tijdens of na de sportles. Op deze manier probeert Sportpret sporten breder te bekijken dan enkel het fysieke. Gezond eten en sporten gaan namelijk hand in hand.

Afhankelijk van de school en context werken we met verschillende lessenreeksen waarbij telkens een andere sport wordt belicht. Op deze manier weten de kinderen op voorhand waarvoor ze inschrijven en is hun enthousiasme vaak groter. Indien het mogelijk is werken we ook samen met sportclubs die in de buurt actief zijn door deze een initiatie van hun sport te laten geven.

Waar?

Sportpret werkt om dit moment samen met volgende scholen:

  • Mikado te Borgerhout
  • De Smiskens te Turnhout
  • De Vuurtoren te Antwerpen

Wil u ons steunen? En er voor zorgen dat er een kindje extra kan komen sporten bij Sportpret?
Vanaf 5 euro per maand kan u fictief een kindje laten sporten! Meer info