Toeleiding

Toeleiding naar duurzaam aanbod

Met het project Sportpretconsulenten willen we de laatste stap naar vrije tijd makkelijker maken. Sportpret zet sinds het begin in op laagdrempelige, gratis sport en spel activiteiten. Deze activiteiten zijn quasi altijd tijdelijk, enkele Sportpretdagen tijdens de schoolvakantie, een lessenreeks van 6 lessen, eenmalige activiteiten,.. Dat is een heel bewuste keuze. We willen kinderen en gezinnen in armoede een eerste kleine stap laten zetten. Gezinnen die nog geen enkele ervaring hebben met jeugdwerk of sportclubs ineens toeleiden naar een wekelijks aanbod is heel moeilijk. Daarom geloven we bij Sportpret sterk in onze methodiek waarbij we kinderen (maar even goed de ouders) warm maken voor die grote stap te zetten naar een wekelijkse activiteit door laagdrempelige activiteiten te organiseren. Zo ervaren ze een eerste succesbeleving en ervaren ze zelf wat het juist inhoud. Zo ontdekken kinderen het plezier van buitenschoolse activiteiten en zien ook ouders dat ze op een relatief eenvoudige manier hun kind een leuke tijd kunnen geven. Dat is de eerste, en broodnodige stap, vooraleer we gezinnen kunnen toeleiden naar een wekelijks aanbod.

Gezinnen die hebben deelgenomen aan ons aanbod worden door ons gecontacteerd en indien gewenst begeleid in hun zoektocht naar een vrijetijdsbesteding voor hun kinderen.

Indien het lidgeld, na alle kortingstarieven, een te groot struikelblok vormt, komt Sportpret hier ook in tussen tot maximaal €25/kind. Dit wordt per dossier bekeken of dit nodig is of niet.

Momenteel zijn er 2 Sportpretconsulenten actief, beide werken 4/5de.

Met onze Sportpretconsulenten zijn we actief in volgende locaties:

  • Antwerpen Noord/Borgerhout
  • Antwerpen Kiel
  • Turnhout
Met de steun van