Sportpret Antwerpen

In 2015 organiseerden we, als test, onze eerste activiteiten in Antwerpen. Zo konden we begin 2016 Sportpret officieel lanceren! Nu, een aantal jaar later, is Antwerpen de plek waar we het grootste deel van onze activiteiten organiseren. Dit is niet zonder reden: Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met hoge kinderarmoedecijfers. Er zijn ook al veel armoedeorganisaties actief waarmee we kunnen samenwerken en er is een grote nood aan laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten voor kinderen.

Sinds oktober 2019 is Sportpret actief in de wijk Luchtbal. Hiervoor werken we samen met district Antwerpen a.d.h.v. een afsprakennota. Er werd een halftijdse brugfiguur sport aangesteld om de kinderen in de wijk aan te zetten tot sport en bewegen. We voorzien er onder meer Sportpret Na School, Sportpretdagen, kleutersport, …

In oktober 2020 is onze eerste Sportpretconsulent opgestart. Onze Sportpretconsulent leidt kinderen die hebben deelgenomen aan onze activiteiten toe naar een duurzaam aanbod (bv. jeugdbeweging of sportclub in de buurt).

Wat organiseren we momenteel in Antwerpen?

Sportpretdagen

Sportpretdagen zijn gratis namiddagen van 13 uur tot 16:30 uur  in de schoolvakanties waar kinderen tussen 3 en 9 jaar kunnen spelen en sporten. Elke deelnemer krijgt van ons bij aankomst een Sportpret T-shirt. Voor kleuters voorzien we een programma gevuld met spelletjes, dans, vrij spel en sport op kleuterniveau. Voor de kinderen vanaf 6 jaar voorzien we per Sportpretdag twee verschillende sportinitiaties. Zo krijgen ze de kans om elke dag twee nieuwe sporten te leren kennen. Naast sport en spel zetten we ook sterk in op gezonde voeding. Zo krijgen alle deelnemers van ons als tussendoortje een granenkoek en krijgen ze wanneer ze naar huis gaan twee stukken fruit. We ontwikkelden ons eigen spelpakket “Spelen rond gezonde voeding” om de kinderen op een speelse manier te laten bijleren over gezonde, evenwichtige voeding. De deelnemers kunnen inschrijven bij lokale armoedeorganisaties en sociale diensten. Op die manier bereiken we op een laagdrempelige manier de doelgroep die we wensen te bereiken en net die kinderen die anders niet de kans hebben om te sporten en spelen.

We werken hiervoor samen met onder andere: Moeders voor Moeders, Filet Divers, CAW Antwerpen, Buurtsport Antwerpen, Recht-Op, Domo, … en vele andere. Ontdek al onze partnerorganisaties hier.

Deze activiteiten gaan door tijdens de schoolvakanties in Antwerpen Noord, Antwerpen Kiel en Antwerpen Luchtbal.

Boards & Sports

Boards & Sports is een variant op onze Sportpretdagen waarbij we vooral rollende sporten aan bod laten komen, skateboards, steps, skates,.. aangevuld met andere sporten. Voor deze activiteit zijn ook kinderen tot 12 jaar welkom!

Deze activiteiten gaan door tijdens de zomervakantie in Antwerpen Noord.

Sportpret Na School

Antwerpen was ook de eerste stad waar we Sportpret Na School lanceerden, in september 2016 startten onze eerste lessen in De Mikado in Borgerhout. Hier zijn we nog steeds actief. Sportpret Na School is een gratis aanbod waarbij we scholen selecteren met een verhoogd aantal kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Samen met de school proberen we deze kinderen aan te zetten tot sport en beweging. Door een gratis naschools aanbod aan te bieden op een locatie die ze reeds kennen, proberen we drempelverlagend te werken. Elke deelnemer krijgt van ons een Sportpret T-shirt. Ook bij Sportpret na School zetten we in op de combinatie met gezonde voeding. Op het einde van elke les krijgt elke deelnemer een stuk fruit en gebruiken we ons eigen ontworpen spelpakket “Spelen rond gezonde voeding” tijdens de naschoolse lessen.

We hebben momenteel een samenwerking met volgende scholen

  • De Mikado (Borgerhout)
  • De Vuurtoren (Antwerpen Noord)
  • Maria Boodschap (Luchtbal)
  • De Optimist (Luchtbal)
  • Sportomundo (Luchtbal)

Pleinaanbod

In de wijk Antwerpen Luchtbal voorzien we doorheen het jaar pleinaanbod gevuld met sport, spel en veel plezier! We bieden ook op regelmatige tijdstippen fietslessen aan voor kinderen.

Sinterklaasfeest

Sportpret organiseert al enkele jaren samen met Moeders voor Moeders een groot sinterklaasfeest in Borgerhout voor de aangesloten gezinnen van Moeders voor Moeders. Zij voorzien samen met de Sint voor elk kind een bezoek aan de Sint en Piet, een groot cadeaupakket, versnaperingen,.. Sportpret zet zich in om de kinderen die dag te animeren. We voorzien leuke attracties waar de kinderen zich een hele namiddag op kunnen uitleven.

Filmpje van Sintfeest 2019

Foto’s van Sintfeest 2018