Sportpret Antwerpen

In 2015 organiseerden we, als test, onze eerste activiteiten in Antwerpen. Zo konden we begin 2016 Sportpret officieel lanceren! Nu, een aantal jaar later, is Antwerpen de plek waar we het grootste deel van onze activiteiten organiseren. Er zijn ook veel armoedeorganisaties actief waarmee we kunnen samenwerken en er is een grote nood aan laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten voor kinderen.

Sinds oktober 2019 is Sportpret actief in de wijk Luchtbal. Hiervoor werken we samen met district Antwerpen a.d.h.v. een afsprakennota. Er werd een halftijdse brugfiguur sport aangesteld om de kinderen in de wijk aan te zetten tot sport en bewegen. We voorzien er onder meer Sportpret Na School, Sportpretdagen en kleutersport.

In oktober 2020 is onze eerste Sportpretconsulent opgestart. Onze Sportpretconsulent leidt kinderen die hebben deelgenomen aan onze activiteiten toe naar een duurzaam aanbod (bv. jeugdbeweging of sportclub in de buurt).

Wat organiseren we momenteel in Antwerpen?

Sportpretdagen

Sportpretdagen zijn gratis namiddagen van 13 uur tot 16:30 uur  in de schoolvakanties waar kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen spelen en sporten. Elke deelnemer krijgt van ons bij aankomst een Sportpret T-shirt. Voor kleuters voorzien we een programma gevuld met spelletjes, dans, vrij spel en sport op kleuterniveau. Voor de kinderen vanaf 6 jaar voorzien we per Sportpretdag twee verschillende sportinitiaties. Zo krijgen ze de kans om elke dag twee nieuwe sporten te leren kennen. Naast sport en spel zetten we ook sterk in op gezonde voeding. Zo krijgen alle deelnemers van ons als tussendoortje een granenkoek en krijgen ze wanneer ze naar huis gaan twee stukken fruit. We ontwikkelden ons eigen spelpakket “Spelen rond gezonde voeding” om de kinderen op een speelse manier te laten bijleren over gezonde, evenwichtige voeding. De deelnemers kunnen inschrijven bij lokale armoedeorganisaties en sociale diensten. Op die manier bereiken we op een laagdrempelige manier de doelgroep die we wensen te bereiken en net die kinderen die anders niet de kans hebben om te sporten en spelen.

We werken hiervoor samen met onder andere: Moeders voor Moeders, Filet Divers, CAW Antwerpen, Buurtsport Antwerpen, Recht-Op, Domo, … en vele andere. Ontdek al onze partnerorganisaties hier.

Deze activiteiten gaan door tijdens de schoolvakanties in Antwerpen Noord, Antwerpen Kiel en Antwerpen Luchtbal.

Sportpret Na School

Antwerpen was ook de eerste stad waar we Sportpret Na School lanceerden, in september 2016 startten onze eerste lessen in De Mikado in Borgerhout. Hier zijn we nog steeds actief. Sportpret Na School is een gratis aanbod waarbij we scholen selecteren met een verhoogd aantal kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Samen met de school proberen we deze kinderen aan te zetten tot sport en beweging. Door een gratis naschools aanbod aan te bieden op een locatie die ze reeds kennen, proberen we drempelverlagend te werken. Elke deelnemer krijgt van ons een Sportpret T-shirt. Ook bij Sportpret na School zetten we in op de combinatie met gezonde voeding. Op het einde van elke les krijgt elke deelnemer een stuk fruit en gebruiken we ons eigen ontworpen spelpakket “Spelen rond gezonde voeding” tijdens de naschoolse lessen.

We hebben momenteel een samenwerking met volgende scholen

  • De Mikado, IQRA en de Esdoorn (Borgerhout)
  • Maria Boodschap (Luchtbal)
  • De Optimist (Luchtbal)
  • Sportomundo (Luchtbal)

Kleutersport

Kleutersport is voor kinderen vanaf 3 tem 5 jaar waarbij er activiteiten
voorzien worden om de motorische vaardigheden aan te sterken. Hiervoor
is er een activiteitenbundel ontworpen door Aïlan (oprichter Sportpret) en
studenten van de Thomas More Hogeschool. Deze bundel vormt de
handvaten voor de vrijwilligers die de activiteit organiseren.

Sport en Spel

Dit is een aanbod voor kinderen van de lagere school, 6 tem 12 jaar.
Tijdens deze lessen worden tal van sporten op een initiërende manier
aangeboden aan de kinderen. Zo leren ze spelenderwijs welke sporten ze
leuk vinden en waar ze talent voor hebben.

Pleinaanbod

In de wijk Antwerpen Luchtbal voorzien we op zaterdagen van 14u-16u pleinaanbod gevuld met sport, spel en veel plezier! We bieden ook op regelmatige tijdstippen fietslessen aan voor kinderen.

Fietslessen

Kinderen kunnen bij ons leren fietsen op één week tijd. Net als voor
kleutersport is hier een template voor uitgeschreven en worden de lessen
van in de bundel gevolgd. Sportpret voorziet zelf het materiaal en op na 4
lessen wordt er de laatste les een examen afgelegd om te kijken hoe ver
de kinderen al staan. Dit wordt telkens gedurende 1 week van de
schoolvakanties ingepland.

Workshops gezonde voeding

Tijdens deze workshops wordt er met kinderen aan de slag gegaan om ze
bewust te maken van wat gezonde voeding juist is op een spelende
manier. Hiervoor hebben we ook een gezondheidsmedewerker die deze
workshops geeft en voorbereid. Vaak is dit een combinatie van een
leerrijke quiz, gezelschapsspel en iets leuk knutselen.


Springfeest

Bij Sportpret geloven we in het plezier van bewegen en ons jaarlijkse Springfeest is daar het perfecte voorbeeld van! We zorgen voor gigantische springkastelen die je laten zweven in de lucht en je hart sneller laten kloppen van opwinding. Het maakt niet uit of je een doorgewinterde springer bent of gewoon zin hebt om wat energie te verbranden, er is voor iedereen wel iets te beleven. 

Het Springfeest vindt altijd plaats op Luchtbal, een locatie die gemakkelijk bereikbaar is voor iedereen in de buurt. Dit evenement is een van de hoogtepunten op onze kalender en brengt kinderen van alle achtergronden samen voor een dag vol springplezier. Tot op ons jaarlijkse Springfeest op Luchtbal!

Sinterklaasfeest

Sportpret organiseert al enkele jaren samen met Moeders voor Moeders een groot sinterklaasfeest in Borgerhout voor de aangesloten gezinnen van Moeders voor Moeders. Zij voorzien samen met de Sint voor elk kind een bezoek aan de Sint en Piet, een groot cadeaupakket, versnaperingen,.. Sportpret zet zich in om de kinderen die dag te animeren. We voorzien leuke attracties waar de kinderen zich een hele namiddag op kunnen uitleven.

Filmpje van Sintfeest 2019

Foto’s van Sintfeest 2018