API

Wat betekent Integriteit binnen onze VZW?

Sportpret vindt het belangrijk dat kinderen, lesgevers en vrijwilligers kunnen genieten van de activiteiten op een plezierige manier en in een veilige omgeving. Daarom stelde Sportpret dit preventief integriteitsbeleid op.

Wat verstaat Sportpret nu juist onder “Grensoverschrijdend gedrag”?

  • Psychisch grensoverschrijdend gedrag (pg 1)
  • Fysiek grensoverschrijdend gedrag (pg 1)
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag (pg 1)
  • Pesten (pg 1)
  • Discriminatie (pg 1)

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag

Ben je op eender welke manier betrokken bij een geval van grensoverschrijdend gedrag, kan je ons stappenplan volgen in 6 fases.

  • Stappenplan grensoverschrijdend gedrag (pg 2)
  • Meldingsformulier

Gedragscodes

Bij Sportpret werken we met gedragscodes voor de vrijwilligers maar ook voor de deelnemers.

Deze gedragscodes zijn richtlijnen waarmee Sportpret naar hun verschillende doelgroepen wil communiceren, welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt.

De vrijwilligers (lesgevers en monitoren) zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de deelnemers. Daarbij moeten ze ook elkaars grenzen respecteren.

Via onderstaande link kan je bekijken wat deze gedragscodes inhouden:

  • Gedragscodes vrijwilligers (pg 4)
  • Gedragscodes deelnemers (pg 5)