Financiële transparantie

Sportpret gelooft in eerlijke, transparante communicatie. Daarom zijn onze jaarrekeningen ook altijd openbaar terug te vinden.

Sinds 2021 voert Sportpret een zogenaamde “dubbele boekhouding” in plaats van een eenvoudige kasboekhouding. Dit biedt een beter, en diepgaander beeld op de financiële gezondheid van onze organisatie.

Hieronder vindt u de jaarrekening terug van 2021. De jaarrekeningen van 2016 tot en met 2020 zijn terug te vinden achteraan in de jaarverslagen die u hier onderaan de pagina kan terugvinden.

Wat betekenen deze cijfers?

We beseffen dat deze cijfers niet voor iedereen even duidelijk zijn. Daarom sommen we hieronder enkele belangrijke aspecten van de jaarrekening toe.

  • Er is €125.000 aan vaste activa, dit omvat ons magazijn, bestelwagen en grote sportmaterialen.
  • Eind 2021 stond er nog iets meer dan €18.000 open dat ontvangen moest worden van subsidiegevers of klanten.
  • Eind 2021 stond er iets meer dan €115.000 op de rekening. Dit is een momentopname en zegt weinig over winst of verlies. Het toont wel aan dat we een gezonde cashflow hebben. Met een jaarbudget van bijna 400.000 euro in 2022 kunnen we hiermee ‘slechts’ 3-4 maanden verder.
  • Er zijn voor meer dan €74.000 aan schulden op meer dan 1 jaar, dit zijn de leningen voor het magazijn en onze bestelwagen.
  • Er zijn voor €73.000 aan schulden die binnen het jaar betaald moeten worden. Hier gaat het over zowel leningen voor magazijn en bestelwagen als over bezoldigingen, sociale lasten, leveranciers,…
  • Er zijn in 2021 voor €317.000 aan kosten gemaakt, waaronder €209.000 personeelskosten.
  • Er zijn in 2021 voor bijna €285.000 aan opbrengsten geweest, subsidies, giften, inzamelacties, sponsors, eigen inkomsten,..
  • Er is voor 2021 een totaal verlies van 32.272 euro.

Voor 2022 staat er voor €395.000 aan kosten begroot. Momenteel hebben we hiervoor onvoldoende inkomsten. We zijn ongeveer zeker van €380.000. We hebben dus nog een tekort van €15.000. Jouw steun blijft dus meer dan welkom.

Gebruik van giften

Sportpret vindt het belangrijk om giften te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, het organiseren van activiteiten. Sportpret betaalt geen personeelskosten met giften. Personeelskosten worden volledig vanuit subsidies gefinancierd.