Over ons

Waarvoor staat Sportpret?

Sportpret vzw is een organisatie die volgende doelstelling steeds voor ogen houdt: “De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, door sport en ontspanning de levenskwaliteit en sociale ontwikkeling van kansarme kinderen te bevorderen. Daarnaast heeft de vereniging ook als doel kinderen in armoede in beeld te brengen en begeleiders die in contact komen met deze doelgroep bij te staan.”

Concreet: Sportpret organiseert activiteiten tijdens de schoolvakanties en het schooljaar voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. Zo zijn er tijdens de verschillende schoolvakanties Sportpretdagen voor kinderen in (kans)armoede en tijdens het schooljaar biedt Sportpret een naschools beweegaanbod aan in scholen waar de armoedecijfers hoog liggen. Verder hebben we ook andere projecten zoals knutselnamiddagen, springfeesten, kleutersport, sport en spel, … en zijn we volop bezig met nieuwe projecten. Bekijk de specifieke pagina voor elke stad om het aanbod te ontdekken.

We zijn actief in verschillende steden, en breiden continu uit.

Sportpret probeert meer te doen dan enkel en alleen sport en spel aan te bieden, want voor ons betekent sporten meer dan alleen de sport zelf. Sportpret voorziet voor iedere deelnemer tijdens elke activiteit een stuk fruit en water om te nuttigen. Tijdens onze Sportpretdagen komt daar ook nog een gezonde koek bij. Op deze manier proberen we bij de kinderen en hun ouders bewustwording te creëren rond gezonde voeding en sport. Bij onze activiteiten gaan we inzetten op het psychologisch welbevinden van de kinderen, de kans bieden aan kinderen om zich fysiek, motorisch, sociaal te ontwikkelen. Door onze activiteiten zetten we ook in op taalontwikkeling zowel bij allochtone als autochtone kinderen.

Jaarverslag Sportpret vzw 2016

Jaarverslag Sportpret vzw 2017

Jaarverslag Sportpret vzw 2018

Jaarverslag Sportpret vzw 2019

privacyverklaring17.05.2018