Sportpret Turnhout

Na onze start in Antwerpen zijn we in 2017 ook gestart in Turnhout. Turnhout was een logische keuze qua logistiek en qua vrijwilligers aangezien vele vrijwilligers tussen Antwerpen en Turnhout woonachtig waren. Ook in Turnhout is kinderarmoede een probleem en is er zeker vraag naar gratis, laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor kinderen.

Wat organiseren we momenteel in Turnhout?

Sportpretdagen

Sportpretdagen zijn gratis namiddagen van 13 uur tot 16:30 uur waar kinderen tussen 3 en 9 jaar kunnen spelen en sporten. Elke deelnemer krijgt van ons een Sportpret T-shirt. Voor kleuters voorzien we een programma gevuld met spelletjes, dans, vrij spel en sport op kleuterniveau. Voor de kinderen vanaf 6 jaar voorzien we per Sportpretdag twee verschillende sportinitiaties. Zo krijgen ze de kans om elke dag twee nieuwe sporten te leren kennen. Naast sport en spel zetten we ook sterk in op gezonde voeding, zo krijgen alle deelnemers van ons als tussendoortje een granenkoek en twee stukken fruit. We ontwikkelden ons eigen spelpakket “Spelen rond gezonde voeding” om de kinderen op een speelse manier te laten bijleren over gezonde, evenwichtige voeding. De deelnemers kunnen inschrijven bij lokale armoedeorganisaties en sociale diensten. Op die manier bereiken we op een laagdrempelige manier de doelgroep die we wensen te bereiken en net die kinderen die anders niet de kans hebben om te sporten en spelen.

We werken hiervoor samen met onder andere: OCMW Turnhout, brugfiguren onderwijs Turnhout,.. Ontdek al onze partnerorganisaties hier.

Deze activiteiten gaan door tijdens de schoolvakanties

Sportpret Na School

Turnhout was de tweede stad waar we Sportpret Na School lanceerde, onze eerste lessen startten in De Smiskens. Hier zijn we nog steeds actief. Sportpret Na School is een gratis aanbod waarbij we scholen selecteren met een verhoogd aantal kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Samen met de school proberen we deze kinderen aan te zetten tot sport en beweging. Door een gratis naschools aanbod op een locatie die ze reeds kennen proberen we zeer drempelverlagend te werken. Elke deelnemer krijgt van ons een Sportpret T-shirt. We zetten ook bij Sportpret Na School opnieuw in op de combinatie met gezonde voeding. Op het einde van elke les krijgt elke deelnemer een stuk fruit en we gebruiken ook ons eigen ontworpen spelpakket “Spelen rond gezonde voeding” tijdens de naschoolse lessen.

We hebben momenteel een samenwerking met volgende school

  • De Smiskens
  • SBS De Parkwijk

Spelnamiddag

Bij buurthuis De Merode hebben wij onze spelnamiddag op woensdag van 14u tot 16u, hier wisselen kleuters en lagere schoolkinderen elkaar wekelijks af.