Kinderrechtencoalitie

Sportpret is sinds 2021 lid van de Kinderrechtencoalitie. Samen met 27 andere lidorganisaties willen we een verschil betekenen voor alle kinderen in Vlaanderen. Sportpret streeft sinds haar bestaan steeds voor toegankelijke, laagdrempelige georganiseerde vrije tijd voor kinderen die opgroeien in armoede. Dat is een basisrecht voor élk kind.

Hieronder vind je nog enkele andere kinderrechten waar Sportpret op inzet. In het kinderrechtenverdrag vonden we enkele artikels waar wij bij Sportpret vzw veel waarde aan hechten en sterk op inspelen.

Artikel 5: De rol van ouders in de ontwikkeling van het kind

De ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de zorg, begeleiding en opvoeding van het kind. Daarom hebben wij ook oog voor hen en proberen we hen zoveel mogelijk te betrekken in de vrije tijd van hun kinderen. Ouders in armoede hebben vaak veel aan hun hoofd. Door enkele uurtjes samen te spelen met hun kind(eren) kunnen ze hun zorgen even aan de kant zetten en rustig genieten van elkaar.

Concreet

 • Spelnamiddagen met ouders
 • Fietslessen waar ouderbetrokkenheid centraal staat

Artikel 6: het recht op leven en ontwikkeling.

Sportpret is een plek waar iedereen tot maximale zelfontplooiing kan komen. Bij ons heeft ieder kind het recht om zich te ontwikkelen. Wij creëren een veilige omgeving op verschillende plekken in Vlaanderen waar ze zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Concreet

 • Elke activiteit heeft naast een ontspannend doel ook een lerend doel. Fysiek en motorisch ontwikkelen, maar ook sociaal en emotioneel ontwikkelen. Leren samenspelen, verliezen, opkomen voor je mening, luisteren naar elkaar,..
 • Sportpret voorziet geschikte begeleiders die kinderen uitdagen en stimuleren.

Artikel 15: vrijheid van vereniging

Bij ons heeft elk kind het recht om samen te komen en om zich aan te sluiten bij onze activiteiten. Wij maken geen onderscheid, iedereen is welkom om mee te komen doen.

Concreet:

 • Door het aanbieden van heel laagdrempelige activiteiten in de wijken waar de kinderen wonen kunnen zij aansluiten bij de activiteiten. Denk aan de buurthuizen waar we actief zijn (Sint-Niklaas & Turnhout) of het voetbalaanbod op pleintjes (Genk).

Artikel 22: Kinderen op de vlucht

Wij doen er alles aan om de rechten van het kind te beschermen. Wij zien erop toe dat elk kind de kans krijgt om te spelen, ook als dat kind asiel zoekt of erkend is als vluchteling. Niemand wordt uitgesloten.

Concreet:

 • Sinds 2018 organiseren we activiteiten in het opvangcentrum van Fedasil in Arendonk.

Artikel 27: Recht op een toereikende levensstandaard

Ieder kind heeft het recht op een levensstandaard die toereikend is om veilig en gezond op te kunnen groeien. Niet alleen de ouders zijn hier verantwoordelijk voor, maar wij als Sportpret hebben hier ook bijzondere aandacht voor. Kinderen in armoede eten vaak ongezond. Daarom wil Sportpret kinderen in armoede sensibiliseren om voldoende te bewegen en gezond te eten.

Concreet:

 • We delen bij al onze activiteiten fruit uit aan de deelnemers
 • We bieden gratis workshops aan rond gezonde voeding
 • We ontwikkelen spelpakketten rond gezonde voeding

Artikel 30: Kinderen uit minderheidsgroepen

Sportpret focust zich vooral op kinderen in armoede en kwetsbare situaties die niet dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat zij gediscrimineerd worden.

Concreet:

 • We werken samen met armoedeorganisaties en sociale diensten
 • We zoeken minderheidsgroepen actief op, zoals ons sport- en spelaanbod op het woonwagenterrein in Leuven.
 • Onze activiteiten die doorgaan in het opvangcentrum van Fedasil.

Artikel 31: Recht op vrije tijd, rust en cultuur

Elk kind heeft recht op vrije tijd, spel en deelname aan culturele en artistieke activiteiten. Voor kinderen die het net zo hard nodig hebben, organiseren we zinvolle vrijetijdsactiviteiten waar een mix van ontspanning, leren en persoonlijk ontwikkelen centraal staat. Sportpret is opgestart met het doel om zinvolle vrijetijdsactiviteiten mogelijk te maken voor kinderen in armoede, in kwetsbare situaties die niet de kansen hebben die andere kinderen wel krijgen. Vanuit dit doel om gelijke vrijetijdskansen te creëren vertrekt onze werking steeds opnieuw. Het streven naar gelijke kansen is dan ook inherent verbonden aan de missie en visie van Sportpret. Want élk kind verdient kansen.