Coronavirus – update

Sportpret volgt de algemene richtlijnen op met betrekking tot de afgekondigde federale maatregelen in verband met het Coronavirus.

Dit betekent concreet dat alle jeugdwerkactiviteiten per direct opgeschort worden tot minstens 30/04/2020. Dit houdt in:

 • De 9 Sportpretdagen in Antwerpen Noord
 • De 9 Sportpretdagen in Antwerpen Kiel
 • De 4 Sportpretdagen in Antwerpen Luchtbal
 • De 5 Sportpretdagen in Genk
 • De 5 Sportpretdagen in Leuven
 • Het activiteitenaanbod in Brussel
 • Het aanbod in het opvangcentrum van Fedasil in Arendonk
 • De lessenreeksen kleutersport op woensdagen tijdens het schooljaar in Antwerpen Noord/Antwerpen Luchtbal
 • Het wekelijks spel- en knutselaanbod in het buurthuis in Sint-Niklaas
 • De lessenreeks Sportpret Na School op donderdag in Turnhout
 • Alle workshops gezonde voeding gepland in maart en april
 • Alle andere eenmalige activiteiten die op de planning stonden

Om wille van verplichtingen aan verschillende subsidiegevers nemen we nog geen beslissing voor het aanbod in mei of verder. We volgen uiteraard wel steeds de richtlijnen van de federale overheid op, of indien van toepassing, de striktere lokale richtlijnen. Verdere communicatie over ons aanbod in de komende maanden volgt nog.

We verwittigen zo spoedig mogelijk al onze vrijwilligers die actief zouden zijn bij de geannuleerde activiteiten. De vrijwilligers die reeds ingepland staan voor het aanbod van mei of later blijven voorlopig ongewijzigd.

Ook onze administratieve vrijwilligers roepen we op om geen onnodige verplaatsingen naar ons kantoor te maken.

Bij vragen kan u steeds contact opnemen met ons.

Het bestuur