Nieuws van het bestuur

Eind november vond een extra Algemene Vergadering plaats. Om Sportpret de komende jaren verder te kunnen blijven uitbouwen, werd gekozen om het huidige bestuur aan te vullen met nieuwe bestuursleden. De oprichter en voorzitter van Sportpret (Ailan Iriks-Bickx) treedt af als bestuurder en start als dagelijks bestuurder in de rol van algemeen coördinator. Toon Deburchgrave zal de rol van voorzitter op zich nemen. Zo is Sportpret klaar om ook de komende jaren verder te groeien en kinderen in armoede recht op vrije tijd te geven.

De nieuwe bestuurders waren alle lid van de Adviesraad en hebben dus reeds enkele jaren ervaring binnen de organisatie.

Het bestuur vanaf nu

  • Toon Deburchgrave (Nieuw aangesteld) – Voorzitter Sportpret vzw
  • Johanna Iriks – Penningmeester
  • Laïna Iriks-Bickx – Bestuurder
  • Siel Van Eekert (Nieuw aangesteld) – Bestuurder (beleidsopvolging)
  • Amy Viskens (Nieuw aangesteld) – Bestuurder (vorming en opleidingen)
  • Nisa Vermeiren (Nieuw aangesteld) – Bestuurder (Integriteitsbeleid en API)
  • Sofie Maes (Nieuw aangesteld) – Bestuurder

Het dagelijks bestuur

  • Ailan Iriks-Bickx – Algemeen coördinator