Deelnames in 2020!

Na lang tellen hebben we alle deelnames in 2020 verzameld. In totaal bereikten we met al onze activiteiten samen 5277 deelnames! Een stijging met 1154 deelnames tegenover 2019. En dat terwijl we in 2020 enkele maanden hebben stilgelegen.

Naast de 5277 deelnames hebben we ook met 56 kinderen een begeleidingstraject opgestart om hen toe te leiden naar het reguliere sport- en jeugdaanbod zoals sportclubs en jeugdbewegingen. Van deze 56 kinderen hebben we eind 2020 er reeds 18 ingeschreven voor een club. De andere begeleidingen lopen verder in 2021.

Waar halen we onze deelnamecijfers?

In Antwerpen bereikten we de meeste deelnames, namelijk 2359. Antwerpen is onze grootste werking die ook al het langste bestaat. Op een tweede plaats staat Turnhout met 1134 deelnames. Vervolgens Genk met 780 deelnames. In Sint-Niklaas bereikten we 537 deelnames.

In 2020 zijn we ook opgestart in Leuven en Brussel, in Leuven bereikten we 412 deelnames en Brussel 53 deelnames. We waren ook tijdens de krokusvakantie op bezoek in Gent met enkele activiteiten, goed voor 84 deelnames.

Welke activiteit bereikt het meeste aantal deelnames?

Met kop en schouders steken onze Sportpretdagen daar bovenuit, met maar liefst 2502 deelnames, goed voor bijna de helft van alle gerealiseerde aantallen. Vervolgens onze spelnamiddagen met 808 en Sportpret Na School (die sterk te lijden hadden onder de lockdown) met slechts 546, tenslotte is er kleutersport met 255 deelnames. Daarnaast zijn er 1248 deelnames die via allerlei andere activiteiten zijn bereikt.

Zijn we goed bezig?

Ja en nee.

Ja, want we bereiken opnieuw meer deelnames dan het jaar ervoor. Daarnaast was 2020 een moeilijk en uitdagend jaar waarbij veel activiteiten niet zijn kunnen doorgaan. De activiteiten die wel konden doorgaan werden soms beperkt in de maximale toegestane aantallen kinderen.

Nee, want we bereikten niet ons vooropgesteld doel van 7500 deelnames of (na bijstelling door Corona) 6000 deelnames die halfweg het jaar als nieuwe doelstelling werd geambieerd. Misschien zijn we te streng voor ons zelf, maar we willen elk jaar veel meer kinderen bereiken en helpen.

Daarom zijn we ook voor 2021 ambitieus, we streven naar minimaal 8500 deelnames en hopen eigenlijk stiekem om dit jaar de grens van de 10.000 deelnames te bereiken (en misschien te overschrijden?). Veel zal afhangen van de evolutie en de maatregelen specifiek voor kinderen -12 jaar.