Bezoek minister Dalle

Vandaag was er bij Sportpret hoog bezoek, niemand minder dan de minister van Jeugd kwam langs op onze Sportpretdagen in Stad Turnhout . Naast een rondleiding door de activiteiten ter plekke hadden we ook de kans om de werking en groei van Sportpret in detail voor te stellen. Zo vertelde Anne-Sophie over het werk als Sportpretconsulent en kwam een mama die een begeleidingstraject volgt om haar kindjes in te schrijven in jeugdbeweging/sportclub een getuigenis brengen bij de minister. We brachten ook onze inspanning rond gezonde voeding naar voren en stelden onze gezondheidsspelen voor.

Tenslotte hebben we ook het boek “Praktijkgids sociaal-sportief werk” overhandigd waarin onder andere een getuigenis is opgenomen van onze algemeen coördinator en oprichter Ailan Iriks-Bickx.

#Voluitvoorfruit

De zomervakantie staat voor de deur! Meer dan 150 activiteiten staan deze zomer gepland waarmee we mikken op 4000 deelnames! Om dat Sportpret gezonde voeding en beweging een evidente combinatie vindt, verdelen we op onze activiteiten fruit. Zo willen we de link leggen tussen gezonde voeding en sport tegelijkertijd verbieden we ongezonde snacks en frisdranken op onze activiteiten.

In totaal gaan we ongeveer 6000 stukken fruit aankopen, goed voor een kost van €1800. Daarom lanceren we onze campagne #voluitvoorfruit waarbij we aan onze sympathisanten oproepen om een fruitpakket te schenken.

Wil je graag meer informatie of een fruitpakket schenken? KLIK HIER VOOR ALLE INFO!

Bedankt Sporting A

Ook dit jaar steunt Sporting A Sportpret voor het organiseren van heel wat Sportpretdagen in Antwerpen. Door de overeenkomst kan Sportpret extra Sportpretdagen organiseren en kunnen we gratis gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur.

Samen met de steun van District Antwerpen kunnen we zo 87 Sportpretdagen organiseren verspreid over Antwerpen.

Activiteiten paasvakantie gaan door

Alle Sportpretdagen die gepland staan tijdens de paasvakantie gaan ook effectief doorgaan. Na veel overleg met alle betrokken partijen hebben we alle bubbels van 25 kunnen omvormen naar bubbels van 10.

Deze paasvakantie gaan er Sportpretdagen door in:

  • Antwerpen Noord (Claudia Petré)
  • Antwerpen Kiel (Claudia Petré)
  • Antwerpen Luchtbal (Lindsey Gabriëls)
  • Turnhout (Claudia Petré)
  • Genk (Claudia Petré)
  • Leuven (Lorijn Theunis)
  • Brussel (Lorijn Theunis)

Tussen haakjes staat steeds de verantwoordelijke medewerker vermeld. Met vragen kan je bij hen terecht. Hier kan je hun contactgegevens terugvinden.

Inschrijvingen Paasvakantie deels stilgelegd

Beste inschrijvingspartner, door de nieuwe afgekondigde jeugdwerkregels voor de paasvakantie, en de sterke onduidelijkheid op dit moment voor wat dat in de praktijk brengt, hebben we alle groepen teruggebracht tot 10 deelnemers. Dit betekent dat voor sommige activiteiten nu niet meer kan ingeschreven worden, ondanks onze reminder van vrijdagnamiddag om nog extra kinderen in te schrijven.

We bekijken zo snel mogelijk hoe we alle kinderen die reeds ingeschreven hebben, kunnen laten deelnemen aan onze activiteiten. We willen ons maximaal inspannen om voor alle kinderen een aanbod te voorzien, binnen de zeer strikte regels die ons worden opgelegd.

Sommige activiteiten zaten reeds goed vol, zoals de Sportpretdagen in Antwerpen Noord en Antwerpen Kiel, andere locaties zoals Antwerpen Luchtbal, Turnhout, Genk, Leuven en Brussel hebben nog (beperkt) plaats.

Deelnames in 2020!

Na lang tellen hebben we alle deelnames in 2020 verzameld. In totaal bereikten we met al onze activiteiten samen 5277 deelnames! Een stijging met 1154 deelnames tegenover 2019. En dat terwijl we in 2020 enkele maanden hebben stilgelegen.

Naast de 5277 deelnames hebben we ook met 56 kinderen een begeleidingstraject opgestart om hen toe te leiden naar het reguliere sport- en jeugdaanbod zoals sportclubs en jeugdbewegingen. Van deze 56 kinderen hebben we eind 2020 er reeds 18 ingeschreven voor een club. De andere begeleidingen lopen verder in 2021.

Waar halen we onze deelnamecijfers?

In Antwerpen bereikten we de meeste deelnames, namelijk 2359. Antwerpen is onze grootste werking die ook al het langste bestaat. Op een tweede plaats staat Turnhout met 1134 deelnames. Vervolgens Genk met 780 deelnames. In Sint-Niklaas bereikten we 537 deelnames.

In 2020 zijn we ook opgestart in Leuven en Brussel, in Leuven bereikten we 412 deelnames en Brussel 53 deelnames. We waren ook tijdens de krokusvakantie op bezoek in Gent met enkele activiteiten, goed voor 84 deelnames.

Welke activiteit bereikt het meeste aantal deelnames?

Met kop en schouders steken onze Sportpretdagen daar bovenuit, met maar liefst 2502 deelnames, goed voor bijna de helft van alle gerealiseerde aantallen. Vervolgens onze spelnamiddagen met 808 en Sportpret Na School (die sterk te lijden hadden onder de lockdown) met slechts 546, tenslotte is er kleutersport met 255 deelnames. Daarnaast zijn er 1248 deelnames die via allerlei andere activiteiten zijn bereikt.

Zijn we goed bezig?

Ja en nee.

Ja, want we bereiken opnieuw meer deelnames dan het jaar ervoor. Daarnaast was 2020 een moeilijk en uitdagend jaar waarbij veel activiteiten niet zijn kunnen doorgaan. De activiteiten die wel konden doorgaan werden soms beperkt in de maximale toegestane aantallen kinderen.

Nee, want we bereikten niet ons vooropgesteld doel van 7500 deelnames of (na bijstelling door Corona) 6000 deelnames die halfweg het jaar als nieuwe doelstelling werd geambieerd. Misschien zijn we te streng voor ons zelf, maar we willen elk jaar veel meer kinderen bereiken en helpen.

Daarom zijn we ook voor 2021 ambitieus, we streven naar minimaal 8500 deelnames en hopen eigenlijk stiekem om dit jaar de grens van de 10.000 deelnames te bereiken (en misschien te overschrijden?). Veel zal afhangen van de evolutie en de maatregelen specifiek voor kinderen -12 jaar.