2018, wat een jaar!

TROTS, zo kan je best mijn gevoel omschrijven na een geweldig werkingsjaar 2018! Ik had nooit kunnen denken om na bijna 3 jaar zo ver te staan met Sportpret en letterlijk honderden kinderen te helpen met zinvolle vrijetijdsbesteding. Het totaal aantal deelnames is nog niet helemaal uitgerekend maar zal ergens boven de 2500 deelnames liggen. 2500 keer dat een kind een glimlach op zijn gezicht had, wat geeft er meer voldoening?

2500 keer dat een kind een glimlach op zijn gezicht had, wat geeft er meer voldoening?

U heeft waarschijnlijk onze groei gevolgd, van dichtbij of van iets verder, maar wat hebben we nu juist in 2018 allemaal gerealiseerd? Om te beginnen het goede nieuws dat we vanaf maart onze eerste projectmedewerker konden aanwerven dankzij de steun van Stadsmakers Antwerpen. Amy heeft de afgelopen maanden haar meerwaarde voor Sportpret bewezen, we konden meer activiteiten organiseren en kunnen beter samenwerken met onze samenwerkingspartners. Verder zijn onze belangrijkste projecten gegroeid.

 

Onze Sportpretdagen die de aanleiding waren om Sportpret op te starten blijven verder groeien, in de paasvakantie en zomervakantie waren in Antwerpen de Sportpretdagen een groot succes! We hebben maar liefst 28 Sportpretdagen georganiseerd in Antwerpen met 820 deelnames. Nieuw dit jaar was Sportpret meets STERKkamp en Boards & Sports, Sportpretdagen met een speciaal accent. Bij Sportpret meets STERKkamp hebben we samen met STERKkamp naast sport en spel ook workshops georganiseerd rond eigenwaarde, respect en omgaan met elkaar. Bij Boards & Sports proberen we iets oudere kinderen (tussen 9 en 12 jaar) te bereiken en bieden we naast sport ook skateboard- en stepinitiaties aan. In Turnhout hebben we in de zomervakantie 10 Sportpretdagen georganiseerd met in totaal 190 deelnames.

Bij Sportpret Na School, ons tweede opgestarte project in 2016, zien we een verdere groei. We zijn actief in drie verschillende scholen (Antwerpen Noord, Borgerhout en Turnhout) waarbij de focus ligt om vooral de meest kwetsbare kinderen in die school te bereiken.

Daarnaast waren er ook enkele nieuwe activiteiten, zo hebben we in mei twee kleutersportdagen georganiseerd voor bijna 200 deelnemers in een school in Antwerpen en hebben we een groot Springfeest georganiseerd in Turnhout voor bijna 400 kinderen.

Ook het sinterklaasfeest was dit jaar weer een groot succes waarbij we 650 deelnemers hebben blij gemaakt.

In oktober hebben we een overeenkomst afgesloten met Cronos, zij stellen een medewerker (Nancy) twee dagen per week beschikbaar om Sportpret op te starten in Oost-Vlaanderen. Onze eerste focus ligt op Sint-Niklaas, maar we zijn ambitieus! We willen graag in elke centrumstad kinderen ondersteunen met zinvolle vrijetijdsbesteding, daarvoor zijn we continu op zoek naar extra mogelijkheden. Hopelijk kunnen we binnenkort nog meer goed nieuws melden!

Alle acties die ons steunen, op welke manier dan ook, zorgen ervoor dat we samen kunnen bouwen aan een betere toekomst voor vele kinderen.

Tenslotte ben ik ook enkele keren overdonderd geweest in 2018, Kevin en Wim die meer dan 1700 euro hebben ingezameld met hun deelname aan een triatlon, de tientallen jonge vrijwilligers die zich inzetten om samen met mij zoveel mogelijk kinderen de tijd van hun leven te geven en uiteraard onze Sportmeters en Sportpeters die ons het vertrouwen geven met hun maandelijkse steun. Zij zorgen voor een vaste inkomstenbron, wat meer dan noodzakelijk is om onze organisatie te kunnen organiseren. Alle acties die ons steunen, op welke manier dan ook, zorgen ervoor dat we samen kunnen bouwen aan een betere toekomst voor vele kinderen.

Bedankt voor uw steun het afgelopen jaar!