Onze grootste uitdaging!

Een belangrijke nieuwspostdeze keer. We kondigen onze grootste uitdaging tot hiertoe aan! Sportpret gaat volop voor de erkenning als landelijk jeugdwerk. Zo, dat is er uit. Maar wat houdt dat nu juist in? Een erkenning vanuit Vlaanderen als landelijk jeugdwerk zorgt voor een vaste basissubsidie vanaf 2021 en mogelijkheden om extra ondersteuning aan te vragen, Vlaams en lokaal. Zo zetten we volop in op een verduurzaming van onze werking.

Wat betekent dat concreet? Tussen 1 mei 2019 en 30 april 2020 moeten we voldoen aan een aantal selectiecriteria, de belangrijkste: zes keer 1250 deelnemersuren realiseren met activiteiten. Als extra uitdaging dient dit ook geografisch verspreid te zijn over Vlaanderen/Brussel. We zijn al een tijd bezig achter de schermen voor deze erkenning. De aandachtige sympathisant heeft misschien al ontdekt dat we opgestart zijn in Genk. Dat brengt de locaties waar we actief zijn op vier: Antwerpen, Turnhout, Sint-Niklaas en Genk. We verkennen momenteel volop de mogelijkheden in Brussel.

Om deze uitbreiding te realiseren hebben we beroep kunnen doen op subsidies en sponsoring om de personeelskosten te dekken. Daarom kunnen we ook aankondigen dat we een nieuwe halftijdse vacature hebben die u hier kan terugvinden.

Uiteraard zijn er ook de kosten van de activiteiten, en daarvoor blijven uw acties en giften van groot belang! We zijn dan ook zeer blij dat er dit jaar voor Sportpret opnieuw talrijke acties voor de Warmste Week worden georganiseerd! Aarzel zeker niet om ook een actie te starten of deel te nemen aan een geregistreerde actie.

Elke gift is uiteraard steeds welkom, u kan steeds online een donatie doen of storten op BE57 7440 6599 3335. Alle giften worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van activiteiten, niet voor personeelskosten!

Samen gaan we deze uitdaging aan!